مجموعه مرکز فناوری و نوآوری سینتک در بهار سال 1395 با هدف ایجاد هم افزایی میان 4 مجموعه: مراکز تحقیقاتی دانشگاه، مرکز رشد، شتابدهنده و مرکز تجاری سازی و امور اقتصادی شرکت های دانش بنیان با چشم انداز تبدیل شدن به بزرگترین اکو سیستم تحقیقات و توسعه و کارافرینی دانشگاهی در کشور شکل گرفته است.

مراکز تحقیقاتی که محور اصلی شکل گیری این مجموعه است خود شامل 4 مرکز تحقیقات مستقل که به ترتیب شکل گیری عبارتند از مرکز تحقیقات مکاترونیک با 9 آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه های روباتیک، کنترل، هوش مصنوعی و نرم افزار، مرکز تحقیقات صنعت ساختمان و بتن، مرکز تحقیقات مهندسی مکانیک و توسعه خودرو با 3 آزمایشگاه تحقیقاتی در حوزه های وسایل نقلیه پاک و تکنولوژی مرتبط همچون مدیریت باتری و همچنین مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری می باشد.